Výzva pro studenty prvního ročníku bakalářského studia, kteří si podali více přihlášek ke studiu

Studenti prvního ročníku bakalářského studia na FEL ČVUT, kteří

  • byli přijati a zapsali se do bakalářského studia na FEL od akademického roku 2016/2017
  • řádně se zapsali do letního semestru stávajícího akademického roku
  • v  kole přijímacího řízení, v němž byli ke studiu přijati, podali na FEL dvě a více přihlášek,

mohou požádat o účelové stipendium ve výši 550 Kč za druhou a další přihlášku podanou v příslušném kole přijímacího řízení.

O toto stipendium se žádá vyplněním žádosti, již odevzdají své studijní referentce nejpozději do 15. března 2017.

Praha 2. března 2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: