Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v letním semestru 2018/2019

Děkan tradičně ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder, přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející

  Jan Havlík
  odborný asistent
  katedra teorie obvodů
  Jiří Novák
  docent
  katedra měření
 • v kategorii cvičící

  Denis Efremov
  vědecký pracovník
  katedra řídicí techniky
  Ladislav Serédi
  lektor
  kabinet výuky informatiky, katedra počítačů
 • v kategorii za celoživotní přínos k výuce FEL

  Jan Fischer
  docent
  katedra měření
 • v kategorii humanitní/ekonomické/jazykové předměty

  Erik Peter Stadnik
  lektor
  katedra jazyků
 • v kategorii autor studijních materiálů

  Lukáš Jelínek
  docent
  katedra elektromagnetického pole

Slavnostní vyhlášení cen děkana proběhne při příležitosti promocí, tedy dne 26. března 2020 v Betlémské kapli.

prof. Petr Páta, děkan

Složení komise:
doc. Z. Hurák, senátor AS FEL, učitel
F. Kubiš, senátor AS FEL, student
doc. J. Jakovenko, proděkan
doc. I. Jelínek, proděkan
prof. J. Matas, proděkan

Za obsah odpovídá: