Studentská anketa za letní semestr 2018/2019 otevřena

Vstup do ankety

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety. Vyplnění ankety je zcela anonymní, studenti ale mají možnost odkrýt svou anonymitu.

Význam ankety

Důležité termíny a slosování

Terminy ankety Určeno Slosování
27. 5 do 2. 7. 2019 Anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty. 3. 7. 2019: 1. slosování ankety
2 výhry v ceně 7000 Kč
Zveřejnění výherců v červenci
3. 7. do 10. 9 2019
přepnutí ankety
Anketa otevřena pro všechny předměty.
Tedy pro předměty ukončené, ale především i pro jen zapsané
 
10. 9. 2019
uzavření ankety.
  11. 9. 2019: 2. slosování ankety
2 výhry v ceně 7000 Kč
Zveřejnění výherců v září

Vyhodnocení celkových výsledků podle harmonogramu ankety proběhne do zahájení předběžných zápisů do letního semestru 2019/2020.

27. 5. 2019

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Úplná informace o anketě hodnocení výuky

Za obsah odpovídá: