Výsledky slosování studentské ankety za letní semestr 2018/2019

Dne 3. července 2019 proběhlo slosování 3575 anketních lístků za letní semestr pro uzavřené předměty. Vylosování provedl prof. O. Jiříček, předseda Akademického senátu, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. P. Páta. Cenou v losování je příspěvek na elektroniku v ceně 7000 Kč. Vylosování budou informováni e-mailem k převzetí ceny, předání bude uskutečněno po předchozí e-mailové dohodě.

Vylosovaní byli:

Jméno Studijní program a obor  
Pešek Adam Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika 2018,
bakalářské studium, 3. ročník
Gritsai Dmitrii Softwarové inženýrství a technologie,
bakalářské studium, 2. ročník
Stoček Adam Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika
bakalářské studium, 3. ročník
Šourková Barbora Softwarové inženýrství a technologie
bakalářské studium, 3. ročník

BLAHOPŘEJEME!!!!!

Studentská anketa dále pokračuje pro zapsané předměty až do pátku 10. září 2019, kde dostávají možnost vyjádřit se všichni studenti, tedy i studenti v předmětech, které neuzavřeli úspěšně. Zatím vyplnilo anketu 28 % studentů.

Dne 11. září proběhne ještě jedno losování o dvě ceny.

V Praze 3. 7. 2019

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: