Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v zimním semestru 2018/2019

Děkan tradičně ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder, přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející

  RNDr. Martin Bohata, Ph.D.
  katedra matematiky
  doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
  katedra kybernetiky
 • v kategorii cvičící

  Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
  katedra teorie obvodů
 • za celoživotní přínos k výuce na FEL

  doc. Ing. Vilém Koblížek, CSc.
  katedra elektrotechnologie
  doc. Ing. Julius Foit, CSc.
  katedra mikroeletroniky
 • v kategorii autora studijních materiálů

  doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc.
  katedra matematiky

Slavnostní vyhlášení cen děkana proběhne při příležitosti promocí, tedy ve dnech 28. - 30. srpna 2019 v Betlémské kapli.

prof. Pavel Ripka, děkan

Složení komise:
doc. J. Jakovenko, proděkan
doc. I. Jelínek, proděkan
prof. O. Jiříček, senátor AS FEL, učitel
prof. J. Matas, proděkan
Ing. J. Svatoň, senátor AS FEL, student

Za obsah odpovídá: