Studentská anketa za zimní semestr 2018/2019 otevřena

Vstup do ankety

Hodnocení studentů v anketě je důležitým nástrojem vedoucích kateder, garantů studijních programů a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu a ke zlepšení prostředí na fakultě.

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety.

Každý student či studentka, kteří vyplní v době od 7. ledna do 15. února 2019 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety). Budou vylosovány 3 ceny - vylosovaní si budou moci zakoupit tablet či jinou elektroniku s příspěvkem 7000 Kč (výherci z minulého běhu ankety).

Anketa bude uzavřena 22. února 2019.

Důležité termíny

  7. 1. 2019 bude anketa otevřena.

15. 2. 2019 proběhne slosování ankety, následně zveřejnění výsledků slosování.

22. 2. 2019 definitivní uzavření ankety.

14. 3. 2019 vyvěšení výsledků ankety

11. 4. 2019 vyvěšení vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana

15. 4. 2019 zápisy do zimního semestru

7. 1. 2019

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: