Výsledky slosování studentské ankety za zimní semestr 2018/2019

Dne 16. února 2019 proběhlo slosování 1853 anketních lístků za zimní semestr pro uzavřené předměty. Vylosování provedl doc. J. Roztočil, předseda Akademického senátu, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. P. Ripka. Cenou v losování je příspěvek na elektroniku v ceně 7000 Kč. Vylosování budou informováni e-mailem k převzetí ceny, předání bude uskutečněno po předchozí e-mailové dohodě.

Vylosováni byli:

                   
Jméno Studijní program a obor  
Andrys JanKybernetika a robotika, 2.r., BS
Růžička Miroslav Elektronika a komunikace - Technologie internetu věcí, 1.r., MS
Hajný Lukáš Kybernetika a robotika, 1.r., BS

BLAHOPŘEJEME!!!!!

Studentská anketa pokračuje nyní v módu "i pro zapsané předměty" (nejen tedy pro předměty ukončené) až do pátku 22. února 2019, kde dostávají možnost vyjádřit se i ti studenti v předmětech, které neuzavřeli.

V Praze 17. 2. 2018

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: