Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2018/2019 s reakcemi učitelů na studentské komentáře

  • Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za zimní semestr 2018/2019
    • Studenti a studentky vyplnili anketní lístky z 36 % pro ukončené předměty a z 29 % pro předměty zapsané. Výpovědní hodnota ankety je tedy velice slušná.
  • Každý učitel měl možnost vyjádřit se ke slovním komentářům studentů u svých předmětů a mohl sdělit svůj nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby.
  • Do poloviny dubna před předběžnými zápisy do zimního semestru 2019/2020 budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakce odpovědných pracovníků fakulty na podněty z celofakultní otázky.

17. 3. 2019

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Trochu anketní statistiky:

  • 371 učitelů zareagovalo 949 komentáři
  • 6388 textových komentářů studentů na 2778 různých anketních lístcích, 838 textových komentářů bylo podepsáno, podepsané komentáře pochází od 163 různých studentů.
Za obsah odpovídá: