Učitelé ke studentské anketě za zimní semestr 2018/2019

Na stránce https://anketa.is.cvut.cz/secure/vysledky/fel/2019zs/1/public/ jsou k dispozici výsledky nové ankety za zimní semestr 2018/2019. V této fázi zpracování ankety mají k anketě přístup jen učitelé. Každý učitel má přístup ke studentským komentářům ke své osobě a ke svému předmětu.

Studenti a studentky vyplnili anketní lístky z 36% pro ukončené předměty a z 29% pro předměty zapsané. Výpovědní hodnota ankety je tedy velice slušná.

Do pondělí 11. března se každý učitel vyjádří ke studentským komentářům ke své osobě či svému předmětu. Vyjádří případný nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (implicitně je nastaven souhlas) a vloží svoje komentáře ke studentským komentářům týkajících se jeho osoby.

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za zimní semestr 2018/2019:

14. 3. 2019 vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
25. 3. 2019 ukončení vyjádření vedoucích kateder + odpovědi na celofakultní otázku
1. 4. 2019 ukončení vyjádření garantů studijních programů
8. 4. 2019 zhodnocení vyjádření vedoucích kateder děkanem
11. 4. 2019 zveřejnění vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana
15. 4. 2019 předběžné zápisy do zimního semestru 2019/2020

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrželi elektroniku podle vlastního výběru.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Připomínky k anketě prosím směřujte na Michala Valentu a mně na vědomí.

Za obsah odpovídá: