Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku bakalářských programů

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhne ve středu 9. října 2019 v posluchárně č. 256 (Technická 2, Praha 6).

Imatrikulace patří k základním povinnostem studenta, v jejím průběhu složí studenti a studentky imatrikulační akademický slib dle statutu ČVUT.

Žádáme studenty, aby se dostavili ve společenském oděvu před posluchárnu č. 256 nejpozději půl hodiny před zahájením příslušné imatrikulace.

Rozdělení studentů

9.00 hodin 11.00 hodin 12.30 hodin
Elektrotechnika, energetika a management
Elektronika a komunikace
Softwarové inženýrství a technologie
Otevřené elektronické systémy
Otevřená informatika
Kybernetika a robotika
Lékařská elektronika a bioinformatika

Dne 9. 10. 2019 se výuka pro 1. ročníky neruší.
Rozvrhovým skupinám, kterým imatrikulace koliduje s rozvrhem výuky, bude nepřítomnost na výuce omluvena.

Praha 30. 9. 2019

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: