Studijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí

Studijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu (MOA - Austauschstipendienprogramm der DBU; Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

DBU vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy VŠ ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí tvorby a ochrany životního prostředí.

Program podporuje 6 - 12 měsíční pobyty na německých odborných pracovištích: na VŠ, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo ho zajistí DBU dle zvolené odborné oblasti/záměru žadatele. Pro zajištění potřebné úrovně znalostí německého jazyka začíná pobyt 4týdenním intenzivním jazykovým kurzem, který zajišťuje DBU a probíhá v malých mezinárodních skupinách v Osnabrucku.

Výše stipendia: 1250 eur měsíčně

DBU hradí i náklady na pojištění související s pobytem v zemi včetně období jazykového kurz.

Podmínky, které musí žadatel splnit:

  • absolvent VŠ v ČR
  • titul (Master, Magistr, Ing.; Bakalář není dostačující)
  • studium dokončil před méně než 3 roky

S přihláškou souvisí další požadavky, které bychom zmínili později, teď jsou zásadní ty, které píšu výše.

Není podmínkou absolvovat pobyt v německém jazyce, možná je určitě i angličtina. Jazykový kurz je nedílnou součástí, nicméně je to spíše společenská záležitost, kde se žadatel seznámí s dalšími účastníky tohoto programu z jiných evropských zemí a alespoň si osvojí základy německého jazyka, pokud německy nehovoří vůbec. Jazykový kurz se nijak nehodnotí a nemá vliv na následnou stáž.

Kapacita míst je omezena a dochází k výběrovému řízení.

Bližší informace k podání žádosti https://www.dbu.de/2601.html

Kontakt: Tereza Kadlecová, Tereza.Kadlecova@cvut.cz

Za obsah odpovídá: