Výzva na projekty pro propagaci a podporu studia na FEL 2020

Projekty by měly přispět především k

 • získání většího počtu přihlášených kvalitních studentů na FEL
 • zajištění nástupu kvalitních studentů ke studiu
 • dosažení menšího úbytku studentů během studia

Projekty by měly být zaměřeny na uchazeče o studium v bakalářských a magisterských programech. Časově by projekty měly účinkovat v první polovině roku 2020 v souvislosti s přijímacím řízením a dále pak na přijaté studenty v době před zahájením výuky a v prvních týdnech zimního semestru v akademickém roce 2020/2021.

Projektová dokumentace (formulář pro podání):

 • popis aktivit, časování
 • očekávaný impakt
 • požadované finanční prostředky (věcné náklady, doprava, diety, ...)
 • počet odpracovaných hodin
 • součinnost fakulty (tisk propagačních materiálů, ...)

Tematické okruhy pro propagační projekty:

 • propagace na středních školách
 • soutěže a jiné akce pro středoškoláky v době přijímacího řízení
 • on-line kurzy pro středoškoláky
 • akce pro přijaté studenty (období do zahájení ak. roku)
 • zpřístupnění prostředí FEL zájemcům o studium i přijatým studentům
 • kurzy pro středoškolské učitele

Vyhodnocení projektů proběhne po uzávěrce 31.ledna 2020 nejpozději v první polovině února 2020. V mimořádných případech mohou získat projekty okamžité financování.

Po skončení projektu řešitelé vypracují závěrečnou zprávu a budou vyzváni k přípravě krátké prezentace.

Návrhy projektů zasílejte nejpozději do 31.ledna 2020 Mgr. Ivaně Pilarčíkové, PhD.

2.1.2020

Ivan Jelínek, proděkan
Ivana Pilarčíková, asistentka proděkana

Za obsah odpovídá: