Rozřazování studentů 1. ročníků EEM a OI prezenční formy bakalářského studia do specializací 2019

Studenti 2. semestru programů EEM a OI prezenční formy bakalářského studia budou rozřazeni do příslušných specializací svého programu. Proces rozdělení do specializací proběhne podle tohoto harmonogramu:

  • Proběhne beseda se studenty EEM. Cílem besedy je poskytnout studentům informace o specializacích programu EEM.
  • Studenti EEM a OI vloží své pořadí zájmu o jednotlivé specializace od 18. března až do 29. března 2019.
  • Vyhlášení výsledků bude zveřejněno v první polovině dubna (15. dubna 2019 začínají předběžné zápisy).

POZOR - nabídka specializací je platná k 18. březnu 2019 - dříve projevený zájem nemusí odpovídat aktuální nabídce. Na zájem, projevený o neaktuální specializaci před 18. 3. 2019 nebude brán zřetel!

Termín besedy k rozdělení do specializací

Elektrotechnika, energetika a management čtvrtek 21. 3., 14.30. místnost T2-C3-337

Studenti EEM se mohou vybrat z těchto specializací:

  • Aplikovaná elektrotechnika (kapacita 60)
  • Elektrotechnika a management (kapacita 50)

Studenti OI se mohou vybrat z těchto specializací:

  • Internet věcí (kapacita 40)
  • Počítačové hry a grafika (kapacita 80)
  • Software (kapacita 100)
  • Základy umělé inteligence a počítačových věd (kapacita 100)

Způsob vložení pořadí zájmu o obory

Pořadí zájmů o specializace, na které chtějí být zařazeni, studenti vloží pomocí webové aplikace KOSi do 29. března 2019 . K tomu slouží formulář „Ostatní / Projevení zájmu o obor“. Podle studentova studijního programu KOSi automaticky nabídne úplný seznam nabízených specializací tohoto programu. Studenti si mohou zvolit pořadí zájmu od 1 až do maxima nabízených specializací příslušného programu (ve formuláři označí ve sloupci „Pořadí“). Svoji volbu student potvrdí klepnutím na tlačítko „Zapsat“.

Upozornění

V případě, že student nesestaví pořadí svých preferencí ze všech specializací příslušného programu do 29. března 2019, nebude zařazen do žádné specializace. Do preferované specializace pak může být případně přijat až v dalším akademickém roce na základě posouzení žádosti garantem příslušné specializace z pohledu kapacity specializace. Studenti bez přiřazené specializace budou mít problém se zápisy do semestru a nemohli by pak své studium řádně ukončit (absolvuje se nejen v programu, ale i ve specializaci!).

Praha 14. 3. 2019

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
Ing. Pavel Máša, PhD., správce KOSu

Pozn.: Pojem obor je podle nových akreditací nahrazen pojmem specializace.

Za obsah odpovídá: