Studentská anketa za letní semestr 2019/2020 otevřena

Letošní letní semestr probíhá ve stínu opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem Je to zcela nová zkušenost jak pro vás tak pro vedení fakulty a ČVUT. Prorektorka ČVUT doc. Achtenová iniciovala v druhé polovině května rychlý průzkum toho, jak se studenti adaptovali na nové podmínky distanční výuky. Studenti FEL se přizpůsobili bez větších problémů:

Vstup do ankety

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety. Vyplnění ankety je zcela anonymní, studenti ale mají možnost odkrýt svou anonymitu.

Význam ankety

Důležité termíny a slosování

  • I v tomto semestru budou vylosováni 3 studenti/studentky za vyplnění ankety získají cenu v hodnotě 7000 Kč na elektroniku (los = vyplněný anketní lístek)
  • Výherci z minulého běhu ankety
Termíny ankety
11. 9. 2020slosování ankety a přepnutí do zapsaných předmětů
20. 9. 2020uzavření ankety

Vyhodnocení celkových výsledků podle harmonogramu ankety proběhne do zahájení předběžných zápisů do letního semestru 2020/2021.

12. 6. 2020

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Úplná informace o anketě hodnocení výuky

Za obsah odpovídá: