Učitelé ke studentské anketě za letní semestr 2019/2020

Na stránce https://anketa.cvut.cz/ (SSO přihlášení, Výsledky, FEL - léto 19/20) jsou výsledky ankety za léto 19/20. Na této stránce vidí vyučující souhrnné hodnocení své osoby i své hodnocení v předmětech, které vyučoval, hodnocení učitelů by měli vidět jejich vedoucí kateder. Odsud pak může následovat linky na hodnocení jednotlivých předmětů. Studenti zatím přístup nemají.

Prosím, aby se do pátku 9. října 2020 se každý učitel vyjádřil ke studentským komentářům ke své osobě či svému předmětu. Nově může vyučující odpovědět i na jednotlivý textový komentář od studenta. Nově může vyučující svoje vyjádření i měnit či doplňovat.

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za letní semestr 2019/2020:

14. 10. 2020 zveřejnění výsledků ankety včetně komentářů studentů
23. 10. 2020 vyjádření vedoucích kateder
29. 10. 2020 vyjádření garantů studijních programů,vyjádření k celofakultním otázkám
3. 11. 2020 vyjádření děkana
6. 11. 2020 zveřejnění úplných výsledků ankety
9. 11. 2020 předběžné zápisy do letního semestru

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrželi elektroniku podle vlastního výběru.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


Poznámky:

  • Objeví-li se ve studentských komentářích text, který je urážlivý, vulgární, dehonestující apod., se kterým učitel nesouhlasí, učitel svůj odůvodněný požadavek sdělí proděkanovi resp. děkanovi (nejpozději do 9. října) a ten rozhodne o případném odstranění komentáře z výsledné ankety.
  • Vaše dotazy a připomínky adresovat přímo správci ankety dr. M. Valentovi.
Za obsah odpovídá: