Studentská anketa za zimní semestr 2019/2020 otevřena

Vstup do ankety

Hodnocení studentů v anketě je důležitým a silným nástrojem vedoucích kateder, garantů studijních programů a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu a podobně názory studentů vedou i ke zlepšení prostředí na fakultě. Studenti tak mohou využít zkušeností svých kolegů. Fakultní otázky pro tento semestr jsou:

  • Co chcete sdělit vedení fakulty k výuce (návaznosti předmětů, organizace výuky, studijní programy, ...)?
  • Co na fakultě oceňujete a co postrádáte?

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety.

Každý student či studentka, kteří vyplní do 17. února 2020 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety). Budou vylosovány 3 ceny - vylosovaní si budou moci zakoupit tablet či jinou elektroniku s příspěvkem 7000 Kč (výherci z minulého běhu ankety).

Anketa bude uzavřena 23. února 2020.

Důležité termíny

  6. 1. 2020 bude anketa otevřena.

17. 2. 2020 proběhne slosování ankety, následně zveřejnění výsledků slosování.

23. 2. 2020 definitivní uzavření ankety.

16. 3. 2020 vyvěšení výsledků ankety

12. 4. 2020 vyvěšení vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana

13. 4. 2020 předběžné zápisy do zimního semestru 2020/2021

6. 1. 2020

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: