Výsledky slosování studentské ankety za zimní semestr 2019/2020

Dne 17. února 2020 proběhlo slosování 7020 anketních lístků za zimní semestr pro uzavřené předměty (stav vyplnění ankety je již 42 %). Vylosování provedl prof. O. Jiříček, předseda Akademického senátu, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. P. Páta. Cenou v losování je příspěvek na elektroniku v ceně 7000 Kč. Vylosování budou informováni e-mailem k převzetí ceny, předání bude uskutečněno po předchozí e-mailové dohodě.

Vylosováni byli:

                   
Jméno Studijní program a obor  
Gajdoš TomášElektrotechnika, energetika a management - Elektrické pohony, 1.r., MS
Mísař Matěj Kybernetika a Robotika, 1.r., BS
Viktorová Alena Kybernetika a robotika, 2.r., BS

BLAHOPŘEJEME!!!!!

Studentská anketa pokračuje nyní v módu "i pro zapsané předměty" (nejen tedy pro předměty ukončené) až do pátku 23. února 2020, kde dostávají možnost vyjádřit se i ti studenti v předmětech, které neuzavřeli.

V Praze 18. 2. 2020

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: