Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2019/2020 s reakcemi učitelů na studentské komentáře

  • Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za zimní semestr 2019/2020
    • Studenti a studentky vyplnili anketní lístky z 45 %. Výpovědní hodnota ankety je tedy velice slušná.
  • Každý učitel měl možnost vyjádřit se ke slovním komentářům studentů u svých předmětů a mohl sdělit svůj nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby.
  • Do poloviny dubna před předběžnými zápisy do zimního semestru 2020/2021 budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakce odpovědných pracovníků fakulty na podněty z celofakultní otázky.

13. 3. 2020

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: