Koronavirus 2019-nCoV (pokyny ČVUT)

9. 3. 2020

Vážené kolegyně a kolegové,
v souvislosti s příkazem rektora č. 07/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem (v příloze tohoto emailu) je výuka na FEL ČVUT v Praze po dobu 14 dní zrušena s možností prodloužení. V této době jsou zrušeny všechny přednášky, cvičení a jiné formy kontaktní výuky. V případě potřeby bude upraven harmonogram školního roku. Dále jsou zrušeny veškeré společenské akce a je upřednostněna práce z domova podle pokynů nadřízeného. Prosíme všechny studenty, aby v maximální možné míře omezili docházení do všech budov ČVUT a ke komunikaci použili výhradně emailovou formu. Všichni pracovníci a studenti FEL jsou povinni sledovat aktuální informace na této stránce.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
děkan

aktualizovaný příkaz rektora – ruší se výuka do 22. 3. 2020 ••


6. 3. 2020

Dovolujeme si Vás informovat o vydání nového Příkazu rektora č. 7/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem, který je standardně vyvěšen na INFOREKU -interní legislativa – předpisy rektora: https://sharepoint.cvut.cz/inforek/il/il_cvutpr/předpisy%20rektora/PR_2020x07.pdf
 
Rizikové oblasti v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 byly rozšířeny na celou Itálii. Pan rektor zakázal všechny pracovní i studijní cesty do Itálie a důrazně žádá všechny studenty i zaměstnance ČVUT, aby nejezdili do Itálie ani soukromě a pomohli tak zbrzdit šíření epidemie.

2. 3. 2020

Člověk, který navštívil Fakultu strojní, naštěstí nebyl v přímém kontaktu s koronavirem nakaženou osobou. Hygienická stanice hlavního města Prahy vyhodnotila riziko jako bezvýznamné. Výuka i ostatní činnosti budou od zítřka 3.3.2020 probíhat dle normálních pravidel bez omezení.

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací rektor ČVUT rozšířil seznam lokalit, do kterých není možno do odvolání pracovně cestovat a vysílat studenty na: Čína vč. Hongkongu, Jižní Korea, Japonsko, Singapur, Irán  a oblasti Itálie (Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Benátsko).

Všichni pracovníci, kteří se vrátili z výše vyjmenovaných oblastí, jsou nadále povinni se hlásit na sekretariát děkana FEL (sekretariat@fel.cvut.cz).

V rámci zvýšení hygienických opatření jsou v prostorách FEL soustavně prováděna hygienická opatření dle doporučení hygienické stanice, zejména zvýšená dezinfekce ploch a sanitárního zařízení s použitím prostředků s virucidním účinkem. Ve všech zásobnících je antibakteriální mýdlo a k dispozici jsou jednorázové ručníky. Na některých místech jsou instalovány bezkontaktní zásobníky s desinfekčními prostředky.


2. 3. 2020

Na základě uzavření budovy Fakulty strojní, bude dnes (pondělí 2.3.2020) preventivně s okamžitou platností zrušena veškerá výuka na ČVUT FEL. Zaměstnancům doporučujeme práci z domova. Důvodem je, že Fakultu strojní navštívil člověk, který mohl přijít do styku s pozitivně nakaženou osobou koronavirem.

Omlouváme se za všechny způsobené komplikace. O dalším vývoji budeme informovat.


26. 2. 2020

Na základě výsledků jednání Bezpečnostní rady státu (25.2.2020) vláda:

 1. nedoporučuje cestu do severní Itálie
 2. premiér rovněž uvedl, aby byly zváženy jakékoliv cesty do ciziny
 3. ti, kdo budou cestovat by se měli registrovat v systému DROZD

Detaily zprávy o zasedání BRZ jsou zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-bezpecnostni-rada-statu-babis-hamacek-gottvaldova-hygiena-adam-vojtech.A200225_144150_domaci_brzy

Prosím, aby všichni zaměstnanci a studenti minimalizovali na nutnou míru pohybu v zahraničí v rámci služebních cest do stabilizace situace.

Večerní vývoj ukazuje dále na oblast Milána a Íránu, proto o tyto dvě destinace rozšiřujeme seznam včera zaslaných oblastí. Prosím, nechť se osoby, které se vrátili z Milána nebo Íránu, neprodleně ohlásí na sekretariát děkana FEL (sekretariat@fel.cvut.cz)

Aktuální informaci o oblastech nákazy podává Ministerstvo zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html,

Pokud zaměstnanec nemá žádné příznaky onemocnění, měl by:

 • Ideálně celou inkubační dobu od návratu z oblasti nákazy zůstat doma a minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.
 • Pokud se objeví příznaky jako zvýšená teplota, kašel nebo dušnost, kontaktovat telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.

Pokud má zaměstnanec horečku, kašel nebo dušnost měl by:

 • Nepanikařit, protože jeho symptomy jsou pravděpodobně projevem onemocnění chřipkou.
 • Zůstat doma a vyhnout se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Kontaktovat telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství. Pokud byl vyzván, dostavit se k vyšetření na infekční kliniku. Neměl by jezdit hromadnou dopravou.
 • Pokud je to možné, používat ochrannou ústní roušku, a do čekárny vstoupit až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Jiná preventivní opatření:

Pečlivé a častější mytí rukou mýdlem a teplou vodou (jako v případech běžné chřipky). Podle okolností zvážit odklad zahraničních pracovních cest, účastí na konferencích nebo výuky studentů. 


25. 2. 2020

Vzhledem k rychlému negativnímu vývoji v Itálii, kde je v tuto chvíli asi 270 nakažených osob koronavirem, vzhledem k tomu, že v současné době jsou uzavřeny oblasti s výskytem Covid – 19, konkrétně se jedná v Itálii o oblasti: Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, Somaglia and San Fiorano - což je v oblasti hlavní křižovatky dálnic A21 a A1 JZ od Milána a severně od Piacenzy. Vzhledem k předpokládanému většímu pohybu osob (i našich studentů a zaměstnanců) v oblasti severní Itálie díky jarním prázdninám, musíme podniknout další kroky k protiepidemickému zabezpečení.

Hygienická stanice Praha po ČVUT žádá: “Pokud tedy někdo z Vašich studentů či zaměstnanců byl v posledních 14 dnech v těchto oblastech, je nezbytné, aby omezil svůj pohyb a nenavštěvoval výuku, knihovnu, studovnu.”

Tento požadavek je poněkud neúplný. Proto vedení ČVUT upřesnilo postup, kterým bychom se měli řídit:

Pracovníci a studenti ČVUT, kteří byli v posledních 14 dnech v oblastech Miláno, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, Somaglia a San Fiorano, nebo jimi projížděli a zastavili se například na velké čerpací stanici Somaglia na A1, jsou v riziku, že mohli být vystaveni infekci koronavirem.

Prosím, nechť se tyto osoby neprodleně ohlásí na sekretariát děkana FEL (sekretariat@fel.cvut.cz), který předá též informace na koordinační bod podpůrného systému paní Kinkalové. Je potřeba nahlásit místo a datum pobytu.

Takové osoby se nesmí po dobu 14 dní od návratu zdržovat v prostorách a provozech školy, zejména účastnit se výuky, navštěvovat menzy, knihovny, pracovny a další společné prostory univerzity. Je nutné se po dobu 14 dní izolovat od kontaktu s dalšími osobami (v max. možné míře). K tomu je několik postupů:

 • u akademických pracovníků, kteří mohou pracovat formou home office bude využito této možnosti,
 • u THP a děl. pracovníků zůstanou doma (s plným platem),
 • u studentů bude po dobu dvou týdnů od návratu z uvedené oblasti omluvena výuka (bude třeba prokázat, přítomnost v oblasti nebo průjezd (i čestným prohlášením)). Těmto studentům bude v maximální míře umožněno distanční studium a poskytnuty materiály k samostudiu. Studenti ubytovaní na koleji, nechť se spojí s vedením SUZ a přesunou se na izolované patro hotelu na Masarykově koleji.

Pokud se u osob vystavených riziku objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění, ať neprodleně toto nahlásí našemu kontaktnímu bodu a spojí se s lékařem!!! 


Šířen z čínského města Wu-chan. Onemocnění připomínající chřipku, může být velmi nebezpečné zejména pro lidi s oslabeným organismem. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu tzv. kapénkovou infekcí. Neprojevuje se ihned, ale až po 7 – 14 dnech. Po příjezdu z rizikové oblasti používejte roušku, je doporučena izolace 7 dní, ve které by se měly příznaky respiračního onemocnění tj. dušnost, kašel, teplota, objevit.

•• Příkaz rektora č. 5/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem ••

Preventivní opatření – jak snížit riziko nakažení koronavirem

- Umývejte si ruce mýdlem a nebo používejte antibakteriální gel s obsahem alkoholu
- Při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem nebo použijte roušku
- Vyvarujte se úzkému kontaktu s osobami, které mají příznaky nachlazení nebo chřipky
- Dbejte na dostatečnou tepelnou úpravu masa a vajec

Pokud se u vás vyskytnou příznaky respiračního onemocnění (dušnost, kašel, teplota)

- Zůstaňte doma nebo na koleji a vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
- Telefonicky kontaktujte lékaře nebo lékařskou pohotovost a informujte je o případném pobytu v rizikové oblasti.
- Kontakty na lékařskou pohotovostní službu: https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/obecne-informace/lekarska-pece
- V případě, že jste navštívil(a) rizikovou oblast, kontaktujte Hygienickou stanici hlavního města Prahy:
Ms. Marešová
Tel.: +420 241 010 334
Mobil: +420 733 673 949
Pohotovostní linka (v noci): +420 733 673 900

Do karantény spolu s nemocným v případě potvrzení nákazy musejí i lidé, kteří byli spolu s ním v době, kdy se u něj příznaky projevily.
Registrujte se v systému pomoci:

Ms. Ivana Kinkalová
E-mail: Ivana.Kinkalova@cvut.cz
Mobil: +420 724 176 314
Telefon: +420 22435 3672

Kontaktní osoba pro přijíždějící výměnné studenty:
Mr. Jaroslav Krpec, Incoming Student Coordinator, International Office
Tel: +420 224 353 495
E-mail: Jaroslav.Krpec@cvut.cz

Kontaktní osoba pro zahraniční studenty samoplátce:
Ms. Erika Ľahká, Study at CTU Project Coordinator
Tel: +420-22435-3401
E-mail: Erika.Lahka@cvut.cz

Aktuální informace Hygienické stanice hlavního města Prahy najdete zde:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/informace-k-pripadum-pneumonie-pravdepodobne-spojene-s-novym-koronavirem--wu-chan--cina-4508_4508_161_1.html

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/dokumenty-ministestva-zdravotnictvi-ke-stavajici-epidemiologicke-situaci-tykajici-se-sireni-noveho-koronaviru-2019---ncov-4528_4528_161_1.html

Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví ČR najdete zde:
https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html