Podpora on-line výuky, funkcionalita pro snazší orientaci mezi streamovacími kanály

V náročném a hektickém období epidemie koronaviru jsme opět museli reagovat na nastalou situaci. A opět jsme museli přejít z kontaktní na distanční formu výuky. Tento způsob výuky je náročný jak pro vyučující, tak i pro studenty. Proto jsme na začátku semestru společně s Centrem znalostního managementu připravili a spustili funkcionalitu pro podporu vzdálené výuky. Studentům pomáhá s orientací ve výuce a ve streamovacích kanálech, které vyučující využívají.

Pro fungování podpory vzdálené výuky je potřeba aktivní zapojení ze strany vyučujících, kteří musí v Moodle nebo CourseWare vyplnit odkazy na jednotlivé hodiny nebo kanály. „Způsob mi přijde vyhovující - forma, kdy stačí vyplnit jeden odkaz na místnost, kde probíhají přednášky, zabere maximálně pár minut času a zvýší přehlednost pro studenty.“ vyjádřil se doc. Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. V této chvíli je vyplněných okolo 22 % všech předmětů, které jsou vyučované v rámci všech studijních programů na naší fakultě. Zpětná vazba z řad studentů je velmi dobrá a studenti si dostupnost odkazů přes fakultní aplikaci FELSight pochvalují. „Funkcionalita se mi líbí. Na MS Teams je čím dál více kanálů a tohle mi pomáhá najít hledaný kanál rychleji.“ ohodnotil funkcionalitu student Patrik Pavelka.

Protože každý využívá pro vzdálenou výuku jiný způsob komunikace se studenty, je potřeba odkazy sjednotit a dát je studentům k dispozici, což umožňuje právě FELSight. Z rozvrhu tak mohou přejít přímo na online cvičení nebo přednášku. Další studentka Lucie Baronová by uvítala, kdyby byly odkazy u všech předmětů: „Na některá cvičení jsem přišla později jen proto, že jsem čekala ve špatném kanále.“ Zájem studentů o dostupnost odkazů pozorují i samotní vyučující. „Ze svého okolí vím, že mnoho studentů a vyučujících tuto funkcionalitu úspěšně využívá.“, řekl proděkan pro studium doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.

Děkujeme vám za vaši snahu a úsilí, které do online výuky vkládáte. Společně se budeme snažit i nadále udržet vysokou úroveň vzdělání na naší fakultě.

Za obsah odpovídá: