Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia 26. března 2020

Březnové promoce se bohužel s ohledem na stávající situaci ruší, přesouvají se na srpen, a to konkrétně na 26. – 28. srpna 2020. O jejich rozpisu budete informováni.

Případné vydání diplomu dohodněte předem se svou studijní referentkou.

Helena Šislerová, vedoucí studijního oddělení


Blahopřejeme všem úspěšným absolventům bakalářského i magisterského studia. Promoce se uskuteční v Betlémské kapli dne 26. března 2020.

Jistě uvítáte následující opatření a doporučení děkana, přijatá v zájmu zajištění slavnostního a důstojného rázu této významné životní události. Všechny účastníky promocí prosíme o dochvilnost.

Absolventy prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu nejpozději hodinu před začátkem své promoce. Pokud se promoce nezúčastníte, oznamte s předstihem tuto skutečnost své studijní referentce.

Počet míst pro hosty není omezen, vstup je zdarma, rezervace míst se neprovádí.

Rozpis promocí

Za obsah odpovídá: