Výzva na projekty pro propagaci a podporu studia na FEL 2021

Projekty by měly přispět především k

 • získání většího počtu přihlášených kvalitních studentů na FEL
 • zajištění nástupu kvalitních studentů ke studiu
 • dosažení menšího úbytku studentů během studia

Projekty by měly být zaměřeny na uchazeče o studium v bakalářských a magisterských programech. Časově by projekty měly účinkovat v první polovině roku 2021 v souvislosti s přijímacím řízením a dále pak na přijaté studenty v době před zahájením výuky a v prvních týdnech zimního semestru v akademickém roce 2021/2022.

Projektová dokumentace (formulář pro podání):

 • popis aktivit, časování
 • očekávaný impakt
 • požadované finanční prostředky (věcné náklady, doprava, diety, ...)
 • počet odpracovaných hodin
 • součinnost fakulty (tisk propagačních materiálů, ...)

Tematické okruhy pro propagační projekty:

 • propagace na středních školách
 • soutěže a jiné akce pro středoškoláky v době přijímacího řízení
 • on-line kurzy pro středoškoláky
 • akce pro přijaté studenty (období do zahájení ak. roku)
 • zpřístupnění prostředí FEL zájemcům o studium i přijatým studentům
 • kurzy pro středoškolské učitele

Vyhodnocení projektů proběhne po uzávěrce 31.ledna 2021 nejpozději v první polovině února 2021. V mimořádných případech mohou získat projekty okamžité financování.

Po skončení projektu řešitelé vypracují závěrečnou zprávu a budou vyzváni k přípravě krátké prezentace.

Návrhy projektů zasílejte nejpozději do 31. ledna 2021 Mgr. Ivaně Pilarčíkové, PhD. ve formátu .doc (Word)

22. 12. 2020

Ivan Jelínek, proděkan
Ivana Pilarčíková, asistentka proděkana

Za obsah odpovídá: