Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia 1. - 3. září 2021

Blahopřejeme všem úspěšným absolventům bakalářského a magisterského studia. Promoce se uskuteční v Betlémské kapli ve dnech 1. - 3. 9. 2021.

Jistě uvítáte následující doporučení děkana, přijatá v zájmu zajištění slavnostního a důstojného rázu této významné životní události. Všechny účastníky promocí prosíme o dochvilnost.

Absolventy prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu nejpozději hodinu před začátkem své promoce. Pokud se promoce nezúčastníte, oznamte prosím s předstihem tuto skutečnost své studijní referentce.

Počet míst pro hosty bude omezen s ohledem na aktuální vládní opatření, budeme vás včas informovat; vstup je zdarma, rezervace míst se neprovádí.

Rozpis promocí

Za obsah odpovídá: