Výsledky studentské ankety pro předmět A2M34NIS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.