Výsledky studentské ankety pro předmět A6M33IP

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.