Výsledky studentské ankety pro předmět A6M33ZMO

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.