Výsledky studentské ankety pro předmět A8B32IES

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.