Výsledky studentské ankety pro předmět B04BEN

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.