Výsledky studentské ankety pro předmět B1B14ZSP

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.