Výsledky studentské ankety pro předmět B1B15EN11

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.