Výsledky studentské ankety pro předmět B2M32DMT

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.