Výsledky studentské ankety pro předmět B2M32MKSA

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.