Výsledky studentské ankety pro předmět B4B33ALG

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.