Výsledky studentské ankety pro předmět B4B38NVS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.