Výsledky studentské ankety pro předmět B6B16MPR

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.