Výsledky studentské ankety pro předmět B9M38LKS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.