Výsledky studentské ankety pro předmět BAB37APO

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.