Výsledky studentské ankety pro předmět BAM31NPG

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.