Výsledky studentské ankety pro předmět BAM33ZSL

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.