Výsledky studentské ankety pro předmět BAM38KLS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.