Výsledky studentské ankety pro předmět BE2B32DAT

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.