Výsledky studentské ankety pro předmět BE2B38EMB

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.