Výsledky studentské ankety pro předmět BE4M38KRP

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.