Výsledky studentské ankety pro předmět BE5B34ELP

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.