Výsledky studentské ankety pro předmět BE9M37KIN

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.