Výsledky studentské ankety pro předmět XP01TGR

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.