Výsledky studentské ankety pro předmět XP13SID

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.