Výsledky studentské ankety pro předmět XP17MAPP

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.