Výsledky studentské ankety pro předmět XP38MDR

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.