Výsledky studentské ankety pro předmět XP38MPX

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.